Välj en sida

 Om mig

Affärsjuridisk firma

MW Legal är en affärsjuridisk konsultfirma fokuserad på förebyggande och affärsförbättrande affärsjuridik.

Verksamheten startade 2018 med grunden att erbjuda  lösningsorienterad affärsjuridiska rådgivningstjänster med en verksamhetsnära arbetsmetodik, exempelvis som bolagsjurist på konsultbasis.

MW Legal ägs och drivs av affärsjuristen Mikael Wågberg 

Verksamheten har sin bas i Stockholm, Sigtuna.

Mikael Wågberg

Född: 1973

Bakgrund: Affärsjurist med bred erfarenhet av affärsjuridik både i svensk och internationell miljö, särskilt med avtal och avtalsförhandlingar. 

Arbetsmetodik: Målinriktad och lösningsfokuserad.

Språk: Svenska (modersmål) och engelska (flytande).

Erfarenhet

2018- Affärsjurist och ägare, MW Legal, Stockholm, Sigtuna

2010-2018 Chefsjurist och inköpsansvarig, Green Cargo AB, Stockholm

2013-2018 Styrelseordförande och styrelsemedlem i Green Cargos dotterbolag; Green Cargo Fastigheter, Green Cargo Händelö, Nordisk Transport AB (NTR) och TGOJ Trafik AB

2015-2018 VD och styrelseordförande, Green Cargo Locomotive and Wagon Trading AB

2016-2018 Styrelseledamot och ordförande, DB Cargo Scandinavia i Danmark

2007-2010 Senior Legal Counsel, Tele 2 AB

2006-2007 Chefsjurist, Veolia Transport Sverige AB

2000-2006 Chefsjurist och ansvarig Risk Manager, DHL Air & Ocean AB

Utbildning

2015-2016 Executive Leadership Program, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm

2000 Master of Laws (LL.M.), European Intellectual Property Law, Stockholms universitet

1995-2000 Jurist kandidatprogrammet, 180 p., Uppsala universitet

En del övriga universitetsstudier
och kurser

W

2013 Företagsobligation, VJS, Stockholm

W

2012 Prospekt, VJS, Stockholm

W

2009 Advanced loan documentation, Euromoney, London

W

2008 Loan documentation, Euromoney, London

W

2007 Kommersiell avtalsrätt – fördjupningskurs

W

2005 Exportrembursen i praktiken

W

2004 Skadestånd i avtalsförhållanden

W

2003 Tull och TDS – Export och Import

W

2002 Maritime and transportation law, 10 Stockholms universitet

W

1999-2000 Nationalekonomi (mikroekonomi), Uppsala universitet

Språk

Svenska: Modersmål

Engelska: Flytande i tal och skrift

Tyska: Grundkunskaper på gymnasienivå