Välj en sida

Legal insight, Business instinct.

Erbjudande

Kommersiell avtalsrätt

Jag har en lång och gedigen erfarenhet av såväl nationella som internationella avtal. Jag bistår regelbundet kunder med att bland annat granska, upprätta och/eller förhandla:

 • Agent-, återförsäljnings- och distributionsavtal
 • Anställnings-, konsult- och uppdragsavtal
 • Entreprenadavtal
 • Finansieringsavtal
 • Företagsöverlåtelse/M&A
 • Försäljning-, köpe- och leveransavtal
 • Garantier, stödbrev etc.
 • Hyres- och fastighetsavtal
 • IT- och telekomrelaterade avtal
 • Logistik- och transportavtal
 • Strategiska samarbetsavtal, såsom joint venture-avtal
 • Sekretessavtal

Tvistelösning

Jag arbetar med en engagerad och konstruktiv tvistelösningsmetod med målsättningen att en uppkommen konflikt ska lösas på ett snabbt, konstruktivt och kostnadseffektivt sätt.

Bolagsrätt

Jag erbjuder rådgivning och biträde i olika bolagsrättsliga frågor, såsom

 • Aktie- och kompanjonsavtal
 • Planering och ledning av bolagsstämma
 • Styrelsearbete
 • Biträde i löpande bolagsrättsliga frågor
 • Registreringsärenden

Logistik och transport

Jag har omfattande erfarenhet inom dessa områden och erbjuder rådgivning och biträde till nationella och internationella kunder inom alla områden som vägtransporter, järnvägstransporter, flygtransporter och sjötransporter. Det avser bland annat fraktkontrakt, logistikavtal, serviceavtal, tullfrågor, skador, förlust och dröjsmål av gods. Min konsultation täcker även transportförsäkring.

Interimsuppdrag

Interimsuppdrag innebär ofta en långsiktig och klientanpassad lösning där jag fungerar som er egna inhyrda bolagsjurist, antingen som ansvarig jurist eller som en del i ett befintligt team.

Tjänsten utförs långsiktigt med kontinuerlig anpassning efter klientens behov. Bredden och kontinuiteten i arbetet är tänkt att leda till en arbetsrelation som innebär större kännedom för MW Legal om den dagliga verksamheten i ert bolag. Det leder i sin tur till högre effektivitet och bättre resultat i råd och juridiska lösningar, på samma sätt som för en intern bolagsjurist contra en traditionell extern jurist.

Jag har bred erfarenhet av och vana vid att arbeta i bolagsjuristrollen i nära samarbete med ledande befattningshavare, styrelse och andra roller i företag. Den erfarenheten av insyn i och förståelse för detaljerna i processer, planering, intern och extern rollfördelning m.m. och framför allt hur man bedriver affärer är några av mina viktigaste fördelar.

Varför anlita mig?

Lång och gedigen erfarenhet

Efter närmare 20 års juridiskt arbete inom flera olika branscher har jag en gedigen erfarenhet inom de ämnesområden som presenteras ovan

Fokus på affären

Jag har god förståelse för avtalets kommersiella funktion och vikten av att sätta affären i fokus för att stärka relationen med kunder & leverantörer

Kvalitetssäkring och riskminimering

Jag skapar trygghet genom att adressera, minimera och förebygga risker samt skriva väl genomarbetade och tydliga avtal

Min filosofi

1

Förebyggande arbete

Proaktivt juridiskt arbete av hög kvalitet ger dig större möjligheter att fokusera på din affär

2

Öppen och konstruktiv kommunikation

Jag förstår vikten av att ha en öppen och ärlig dialog kring de risker och möjligheter som kan uppstå i olika affärssituationer

3

Modern och effektiv arbetsmetodik

Jag arbetar effektivt och kundnära

Intresserad?